Продукти, які Ми радимо застосовувати на зернових культурах:

НИВАТОН Зернові

Склад, г/л
N P2O5 K2O SO3 Zn B Mn Cu Mo Co
60 60 80 30 15 6 7 16 0,15 0,075

Концентроване, комплексне й легкозас-воюване мікродобриво, що містить усі елементи живлення, необхідні для пов-ноцінного росту й розвитку рослини. Добриво має мікро-елементи з максимальним ступенем хелату-вання – 100%. Оригінальний склад мікро-добрива розроблений на основі багаторічного досвіду, що забезпечує рослину ключовими елементами живлення та дозволяє отримати врожай найкращої  якості

НИВАТОН Магній

Склад, г/л
N Mg SО3
35 47 40

Концентроване хелатне добриво, з оптимальним спів-відношенням сірки та магнія, розроблено для усунення проявів дефі-циту цих елементів для вибагливих культур

НИВАТОН Сірка Лист

Склад, г/л

N

SО3

Mn

B

Zn

Cu

Mo

Fe

125

250

1

1

0,5

0,5

0,1

1

Високоефктивне сірчано-азотне мікродобриво у формі водорозчинного  концентрату, що містить сірку в сульфатній формі

НИВАТОН Зернятко

Склад, г/л

Фосфор Р2О5

 Калій

Амінокислоти

Фітогормони

Сумарний

К2O

420

290

5

25  ppm

Преміальний  продукт на ринку України  яке відноситься і до фосфорних  добрив з високим вмістом фосфітів та калію, і до біостимуляторів та антистресантів  з оптимальним вмістом амінокислот та фітогормонів

НИВАТОН Кафіт

Склад, г/л

 Фосфіт

Калій

Амінокилота  лізин

 Бурштинова кислота

PO3

К2O

420

290

7,5

0,5

Висококонцентроване фосфорно-калійне добриво, що містить калій, фосфіти, органічні кислоти та амінокислоти. Унікальні властивості фосфітів роблять їх незамінними помічниками агронома й дозволяють виростити здорові рослини з міцним імунітетом, стій-ким до різних фітопатогенів і несприятливих впливів навколишнього середо-вища.

НИВАТОН Грін Старт

Склад, г/л

N

К2О

P2O5

Zn

Mn

Cu

Fe

В

Mo

Co

50

55

250

1,0

0,75

0,5

1,5

1,0

0,15

0,01

Високоефективне добриво має повний набір макро- і мікроелементів, 100%  хелатній  формі, і призначене для передпосівної обробки насіння. Високий вміст фосфору у фосфатній формі забезпечує кореневу систему з перших днів розвитку. Комплекс мікроелементів позитивно впливає на ріст і розвиток сходів. Застосування добрива Ниватон Грін Старт дозволяє виростити рослини з максимально розвиненою кореневою системою, що є запорукою високого врожаю

ПАМЕР

Склад, г/л

Трисилоксан (органосіліконовий сурфактант)-прилипач

Призначений для покращення покриття, утримання та проникнення робочих розчинів, що підвищує ефективність гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів та мікроелементів на всіх  культурах.

ФРОСТ СТОП

Склад, г/л
Поліетиленгліколь Гумати Амінокислоти лізин, триптофан, аргінін Вітамін В1
500 40 25 0,25

Залежно від умов застосування препарат здатний виконувати функції: кріопротектора, який підвищує стійкість до низьких температур, ефективно регу-лює водний обмін у період посухи; стимулятора росту, що позитивно впливає на ріст і розвиток ко-реневої системи (передпосівна обробка насіння); антистресанта, що активує ріст і розвиток, сприяє швидкому відновленню після стресових впливів, знижує пестицидний стрес; прилипача, що зас-тосовується як компонент бакових сумішей, сприяє фіксації компонентів на поверхні листка

Рекомендовані схеми підживлення від ТМ Ниватон

Фаза внесення

Обробка насіння

Відновлення вегетації – весняне кущення

Вихід в трубку – поява прапорцевого листа

Фаза колосіння – молочно-воскова стиглість зерна

ПІДТРИМУЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га

Ниватон Зернятко 1 л/т

Ниватон Кафіт 1л/га + Фрост Стоп 0,5 л/га

Ниватон Магній 1,5л/га + Памер 0,05 л/га

Ниватон Зернові 1л/га + Памер 0,05 л/га

Мета внесення   (обробки)

Збільшує ріст кореневої системи

Покращує  розвиток кореневої система, протидія стресам

Покращення процесу фотосинтезу

Покращення якості зерна

БАЗОВА  ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га

Ниватон Зернятко  1 л/т + Ниватон Грін Старт 1л/т

Ниватон  Зернятко  1л/га + Фрост Стоп 0,5 л/га

Ниватон Магній 1,0 л/га + Ниватон Сірка Лист 1,0 л/га

Ниватон Зернові 1,5л/га + Фрост Стоп 0,5 л/га

Мета внесення   (обробки)

Забезпечення активного росту кореневої системи

Збільшення  розвитку кореневої система, протидія стресам

Покращення процесу фотосинтезу, збільшення вміту білку в зерні

Покращення якості зерна