Функції бору у рослинах
  • Утворення клітинних стінок;
  • Формування кореневої системи, стінок сосудин та поліпшення еластичності мембран;
  • Підтримання міцності тканин листка та стебла;
  • Участь у регулюванні водного балансу та фітогормонів;
  • Метаболізм вуглеводів та запилення рослин
Дефіцит бору у рослинах

За нестачі бору в рослині припиняється ріст коріння і надземної частини, відмирають точки росту, оскільки клітини молодої тканини перестають ділитися. У плодах відбувається слабке накопичення цукрів, а у коренеплодах руйнуються стінки клітин і проявляється побуріння, що зумовлює гнилизну серцевини

Прояви дефіциту бору на соняшнику та ріпаку

Соняшник слабкий розвиток кореневої системи, гальмування розвитку точок росту, «підгоріле» листя, закорковіння стебла, пригнічення кошика, погане утворення зав’язі.

Ріпак гальмування росту, утворення тріщин у стеблах, порожнини у серцевині кореня, зменшення кількості стручків та насіння в них

НИВАТОН БОР 150 

НИВАТОН СМАРТ БОР

НИВАТОН БОР 100

Вміст поживних і біологічно активних компонентів, г/л

 N

B

N

B

Zn

Mn

Cu

Mo

N

B

Mo

65

150

45

150

0,4

0,25

0,5

0,75

40

110

0,5

Класичне борне мікродобриво містить бор у формі органічного комплексу з етано-ламіном і призначене для листового піджив-лення широкого спек-тру культур. Висока ефективність і зручна препаративна форма надає препарату переzвагу у порівнянні з іншими препаратам

Інноваційне мікродобриво, що містить бор у формі бор-етаноламіну, і мікроелементи-синергісти, хелатовані EDTA Багаторічні дослідження іноземних  вчених (агрономів, фізіо-логів рослин) вказували на позитивний вплив марганцю і цинку на пов-ноту засвоєння бору. Ми розробили оригінальну формулу з макси-мальною ефективністю, підібравши оптимальне співвідношення актив-них компонентів.

Нова формула борного мікродобрива містить бор у формі бор-етаноламіну молібден та азот  у легкодоступній  формі . Молібден– мікроелемент-синергіст, що підвищує повноту засвоєння бору Добриво призначене для листового підживлення і добре сумісне з іншими добривами та низкою ЗЗР

Культури

Фази розвитку

Норми витрати (л/га)

Зернові

Осінь – початок кущення

0,5

Кукурудза

3–5 листків

0,5 – 1,0

Соняшник

2-3 пари листків

1,0

5-6 пар листків

1,0

Ріпак

2-5 пар листків (осінь)

1,0

Стеблування, бутонізація (весна)

1,0 – 1,5

Бобові (горох,соя)

Початок бутонізації

1,0 – 1,5

Томати, перець, баклажан

Бутонізація

0,5 – 1,0

Льон

Стадія «ялинки»

1,0

Картопля

Бутонізація

0,5 – 1,0

Плодові та ягідні

Рожевий бутон

0,5 – 1,0

Формування плодів

0,5 – 1,0

Ранній післязбиральний період

1,0 – 2,0

Виноград

Перед цвітінням

0,5 – 1,0

Перед дозріванням

0,5 – 1,0

Суниця

Перед цвітінням

0,5

Буряки цукрові

Змикання листків в рядках, міжряддях

0,5 – 1,5