Що таке фосфіти?

Фосфіти – неорганічні сполуки, що стоять в близькій спорідненості з добре відомими фосфатами, звичайними компонентами фосфорних добрив. За своєю хімічною природою фосфіти є солями фосфористої кислоти, фосфати ж – ортофосфорної. Принциповою відмінністю цих двох форм фосфору є заряд іона. Так у фосфітів він дорівнює -2, а у фосфату -3. Це є вирішальним чинником, що пояснює більш легке проникнення в клітину і швидший транспорт як з флоеми так і з ксилеми.

Механізм дії фосфітів

Механізм дії фосфітів реалізується трьома доведеними шляхами:

  1. Безпосередня дія на патоген. Фосфіти здатні включатися в процес реплікації ДНК і блокувати його, перешкоджаючи його розвитку.
  2. Проникаючи в клітину рослини, фосфіти впливають на його ядро, запускають процеси, сприяючі потовщенню клітинної стінки і зміцнення серединної пластинки, що перешкоджає проникненню патогена. Це явище носить назву індукованого опору (IR).
  3. Фосфіти сприяють формуванню неспецифічної стійкості (SAR), запускаючи тим самим процес вироблення фітоалексинов, речовини вбиваючий патоген.

Фосфіти активні щодо грибів класу Oomycetes (фітофтора, плазмопара, пероноспороз) і Dothiomycetes (альтернарія), а також ряду інших патогенів.

Важливо!

Фосфіти не є фосфорними добривами. Для того щоб рослина могла утилізувати його як добриво, вони повинні перейти в фосфат, що можливо тільки в організмі деяких бактерій або під дію кисню атмосфери. Останній процес досить тривалий, що дозволяє навіть одній обробці надавати тривалу (більше 4-х тижнів) дію. Яскраво виражена фунгіцидна і фунгістатична дія дозволяє відносити фосфіти до «біопестицидів».

Фосфіти легко рухаються по рослині, що дозволяє говорити про системну дію.

Калій – обов’язковий компонент клітинної плазми, підтримує тургор, впливає на водний обмін і процеси дихання (продихи), сприяє відтоку асимілятів, прискорює дозрівання.

Янтарна кислота – натуральний антистрессант, адаптоген та стимулятор росту.

Меню